Podmínky ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Thaya Inn s.r.o., Potocká 276/56, 623 00 Brno-Kohoutovice, IČ 05630266, DIČ CZ05630266, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 96857 vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou

 • jméno:   Ing. Radek Libicher
 • adresa:  Potocká 276/56, 623 00 Brno
 • email:    vinarstvilibicher@seznam.cz
 • telefon:  +420 604 420 273

4. Správce provozuje e-shop na webových stránkách https://eshop.vinarskydumvzahrade.cz/. Pro prodej zboží, podporu prodeje výrobků, podporu akcí a provoz webových stránek správce zpracovává tyto osobní údaje.

 • jméno, příjmení, jméno firmy,
 • adresu bydliště, sídla,
 • IČ, DIČ,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního spojení.

  

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal pro účely uzavření, plnění, změn a ukončení kupních smluv.

2. Správce dále s Vaším souhlasem zpracovává osobní údaje údaje nezbytné pro účely podpory prodeje výrobků správce a podpory akcí pořádaných správcem (dále jen "přímý marketing")..

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smluv mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vašich objednávek a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Vámi a správcem; při objednávkách jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávek (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smluv, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvy uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Správce poskytuje osobní údaje ke zpracování svým subdodavatelům (dopravci, správa e-shopu, účetní atp.), a to pouze za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

2. Správce nemá v úmyslu prodávat ani poskytovat shromážděné osobní údaje jiným osobám nebo institucím s výjimkou případů, kdy tato povinnost vyplývá ze zákona.

3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek správce stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

3. Na webových stránkách správce používáme následující cookies:

 • nezbytné cookies - jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek, tato kategorie cookies se nedá zakázat,
 • analytické/statistické cookies - umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky, pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají, tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem,
 • reklamní cookies - používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování, tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách správce.

5. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

6. Souhlas je vyjádřen prostřednictvím políčka Souhlasím obsaženého v tzv. cookie liště, soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

7. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2022

Zpět do obchodu